Súng chống tăng MATADOR có mạnh hơn B41?

Theo VOV -

Súng chống tăng MATADOR là loại vũ khí có thể đáp ứng được các yêu cầu của chiến tranh hiện đại, đặc biệt là tác chiến trong môi trường đô thị.

 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-2
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-3
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-4
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-5
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-6
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-7
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-8
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-9
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-10
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-11
 • Sung chong tang MATADOR co manh hon B41?-Hinh-12