Súng hoa cải bắn đạn ghém được lính Nga dùng đối phó UAV tự sát

Google News

Binh sĩ Nga đang dùng súng hoa cải bắn đạn ghém, vũ khí được cho là có hiệu quả cao để đối phó drone của Ukraine ở tầm gần.

 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-2
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-3
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-4
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-5
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-6
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-7
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-8
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-9
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-10
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-11
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-12
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-13
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-14
 • Sung hoa cai ban dan ghem duoc linh Nga dung doi pho UAV tu sat-Hinh-15
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô