Súng máy Type-73, biểu tượng sức mạnh của Triều Tiên

Google News

Type-73 được coi là khẩu súng máy biểu tượng cho sức mạnh của bộ binh Triều Tiên có thiết kế lạ với băng đạn cong trên lưng súng.

 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-2
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-3
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-4
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-5
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-6
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-7
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-8
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-9
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-10
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-11
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-12
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-13
 • Sung may Type-73, bieu tuong suc manh cua Trieu Tien-Hinh-14
Theo Việt Hùng/ANTĐ