Súng trường CKC và AK-47 Liên Xô: Sinh bất phùng thời!

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Súng trường CKC (tiếng Nga gọi là SKS) là một phát minh tuyệt vời về súng trường bộ binh so với các phiên bản tiền nhiệm của nó, đặc biệt là khẩu súng trường Mosin-Nagant; nhưng CKC không được trọng dụng, vì sự ra đời của khẩu AK-47 huyền thoại.

 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-2
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-3
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-4
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-5
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-6
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-7
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-8
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-9
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-10
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-11
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-12
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-13
 • Sung truong CKC va AK-47 Lien Xo: Sinh bat phung thoi!-Hinh-14