T-64 là xe tăng chủ lực của Ukraine, vậy T-64 của Nga ở đâu?

Google News

Quân đội Nga cuối cùng đã phải sử dụng xe tăng T-64 trên chiến trường. Nhưng hiện T-64 là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Ukraine, nên khó phân biệt được xe tăng của hai phe.

 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-2
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-3
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-4
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-5
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-6
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-7
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-8
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-9
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-10
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-11
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-12
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-13
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-14
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-15
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-16
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-17
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-18
 • T-64 la xe tang chu luc cua Ukraine, vay T-64 cua Nga o dau?-Hinh-19
Tiến Minh (theo Sina)