Tại sao Ấn Độ chê tiêm kích Su-57 và ghét bỏ xe tăng T-90MS?

New Delhi đã đặt hàng một lượng lớn xe tăng của Nga, nhưng đồng thời thể hiện sự không hài lòng. Phải chăng Ấn Độ đang trên đường từ bỏ vũ khí Nga, hay vì lý do nào khác?

 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-2
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-3
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-4
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-5
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-6
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-7
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-8
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-9
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-10
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-11
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-12
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-13
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-14
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-15
 • Tai sao An Do che tiem kich Su-57 va ghet bo xe tang T-90MS?-Hinh-16
Tiến Minh