Tại sao chiến đấu cơ F-35 liên tục tai nạn khi vừa xuất xưởng?

Google News

Tại sao chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ liên tục xảy ra tai nạn ngay sau khi vừa rời nhà máy? Đây là câu hỏi về loại chiến đấu cơ hiện đại nhất thế giới hiện nay.

 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-2
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-3
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-4
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-5
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-6
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-7
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-8
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-9
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-10
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-11
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-12
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-13
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-14
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-15
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-16
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-17
 • Tai sao chien dau co F-35 lien tuc tai nan khi vua xuat xuong?-Hinh-18
Tiến Minh (TH)