Tại sao động cơ máy bay chiến đấu phun ra luồng lửa?

Google News

Cùng là động cơ phản lực, nhưng tại sao động cơ của máy bay chiến đấu lại phun ra luồng lửa phản lực, còn động cơ của động cơ hàng không dân dụng lại không?

 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-2
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-3
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-4
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-5
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-6
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-7
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-8
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-9
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-10
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-11
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-12
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-13
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-14
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-15
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-16
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-17
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-18
 • Tai sao dong co may bay chien dau phun ra luong lua?-Hinh-19
Tiến Minh