Tại sao Hải quân Nga bỏ Su-33 và dùng MiG-29K để thay thế?

Được kỳ vọng là tiêm kích hạm hạng nặng để có thể cạnh tranh được với F-14 của Hải quân Mỹ, nhưng sau này, Hải quân Nga phải bỏ Su-33 và thay thế bằng loại nhẹ hơn là MiG-29K.

 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-2
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-3
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-4
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-5
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-6
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-7
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-8
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-9
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-10
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-11
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-12
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-13
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-14
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-15
 • Tai sao Hai quan Nga bo Su-33 va dung MiG-29K de thay the?-Hinh-16
Tiến Minh