Tại sao Không quân Mỹ lo ngại tên lửa PL-15 của Trung Quốc?

Lo ngại tên lửa không đối không tầm xa PL-15, Mỹ khẩn cấp thay máy bay E-3 bằng E-7 Wedgetail; nhưng phải đến năm 2027, họ mới nhận được chiếc đầu tiên.

 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-2
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-3
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-4
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-5
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-6
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-7
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-8
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-9
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-10
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-11
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-12
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-13
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-14
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-15
 • Tai sao Khong quan My lo ngai ten lua PL-15 cua Trung Quoc?-Hinh-16
Tiến Minh