Tại sao Mỹ không hợp nhất tàu sân bay và tàu chiến như Liên Xô?

Việc tích hợp giữa tàu sân bay và tàu chiến thành "2 trong 1" sẽ là một nỗ lực tốn kém và không hiệu quả. Do vậy Hải quân Mỹ không đi theo hướng của Liên Xô trong cải tạo 4 thiết giáp hạm lớp Iowa.

 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-2
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-3
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-4
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-5
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-6
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-7
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-8
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-9
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-10
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-11
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-12
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-13
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-14
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-15
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-16
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-17
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-18
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-19
 • Tai sao My khong hop nhat tau san bay va tau chien nhu Lien Xo?-Hinh-20
Tiến Minh