Tại sao Nga không phá hủy các cây cầu bắc qua sông Dnepr?

Sông Dnepr chia đôi Đông và Tây lãnh thổ Ukraine, vậy tại sao Nga không phá hủy các cây cầu bắc qua sông Dnepr để ngăn tiếp viện của Ukraine?

 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-2
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-3
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-4
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-5
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-6
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-7
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-8
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-9
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-10
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-11
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-12
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-13
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-14
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-15
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-16
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-17
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-18
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-19
 • Tai sao Nga khong pha huy cac cay cau bac qua song Dnepr?-Hinh-20
Tiến Minh (theo Sohu)