Tại sao “ông già gân” MiG-21 có tuổi thọ đáng kinh ngạc?

Máy bay chiến đấu có thể có tuổi đời rất ngắn; nhưng riêng MiG-21 vẫn tồn tại và trở thành máy bay chiến đấu biểu tượng của thời đại siêu thanh.

 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-2
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-3
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-4
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-5
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-6
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-7
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-8
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-9
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-10
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-11
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-12
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-13
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-14
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-15
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-16
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-17
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-18
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-19
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-20
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-21
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-22
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-23
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-24
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-25
 • Tai sao “ong gia gan” MiG-21 co tuoi tho dang kinh ngac?-Hinh-26
Tiến Minh