Tại sao Quân đội Mỹ vẫn dùng chiến đấu cơ F-5 “cổ lỗ”?

Google News

Chiến đấu cơ hạng nhẹ F-5 được ra đời từ thập niên 1960, nhưng hiện vẫn được Mỹ sử dụng; tại sao Quân đội Mỹ dư thừa chiến đấu cơ hạng nhẹ thế hệ bốn, nhưng vẫn dùng chiến đấu cơ thế hệ ba?

  • Tai sao Quan doi My van dung chien dau co F-5 “co lo”?
  • Tai sao Quan doi My van dung chien dau co F-5 “co lo”?-Hinh-2
  • Tai sao Quan doi My van dung chien dau co F-5 “co lo”?-Hinh-3
  • Tai sao Quan doi My van dung chien dau co F-5 “co lo”?-Hinh-4
Tiến Minh (theo Military Watch)