Tại sao T-84 Oplot-M của Ukraine là xe tăng tốt nhất châu Âu?

Ukraina từng là "thủ phủ" chế tạo xe tăng của Liên Xô nên T-84 Oplot-M của Ukraina là một loại xe tăng đặc biệt, với những trang bị mà những chiếc T-84 khác không có.

 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-2
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-3
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-4
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-5
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-6
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-7
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-8
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-9
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-10
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-11
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-12
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-13
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-14
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-15
 • Tai sao T-84 Oplot-M cua Ukraine la xe tang tot nhat chau Au?-Hinh-16
Tiến Minh