Tại sao Ukraine khó đánh chặn tên lửa hành trình Kh-59 của Nga?

Google News

Theo thông tin của Ukraine ngày 16/10/2023, Không quân Nga đã sử dụng 5 tên lửa hành trình Kh-59 tấn công các mục tiêu ở Ukraine và lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 2 tên lửa này.

 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-2
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-3
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-4
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-5
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-6
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-7
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-8
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-9
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-10
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-11
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-12
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-13
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-14
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-15
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-16
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-17
 • Tai sao Ukraine kho danh chan ten lua hanh trinh Kh-59 cua Nga?-Hinh-18
Tiến Minh (theo Bulgarian Military)