Tại sao vũ khí phương Tây tỏ ra kém cỏi khi tác chiến ở Ukraine?

Google News

Những vũ khí hiện đại của Mỹ và phương Tây từng “làm mưa, làm gió” trên các chiến trường Trung Đông, dường như không thể phát huy hết năng lực tại Ukraine.

 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-2
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-3
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-4
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-5
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-6
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-7
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-8
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-9
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-10
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-11
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-12
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-13
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-14
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-15
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-16
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-17
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-18
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-19
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-20
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-21
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-22
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-23
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-24
 • Tai sao vu khi phuong Tay to ra kem coi khi tac chien o Ukraine?-Hinh-25
Tiến Minh (theo Sina)