Tận mục xe tăng Challenger 3 vừa được nâng cấp

Google News

Tổn thất đối với xe tăng Challenger 2 trên chiến trường Ukraine đã buộc nhà sản xuất phải đưa ra cải tiến về khả năng bảo vệ.

  • Tan muc xe tang Challenger 3 vua duoc nang cap
  • Tan muc xe tang Challenger 3 vua duoc nang cap-Hinh-2
  • Tan muc xe tang Challenger 3 vua duoc nang cap-Hinh-3
  • Tan muc xe tang Challenger 3 vua duoc nang cap-Hinh-4
  • Tan muc xe tang Challenger 3 vua duoc nang cap-Hinh-5
  • Tan muc xe tang Challenger 3 vua duoc nang cap-Hinh-6
  • Tan muc xe tang Challenger 3 vua duoc nang cap-Hinh-7
  • Tan muc xe tang Challenger 3 vua duoc nang cap-Hinh-8
Theo Sao Đỏ/Giaoducthoidai.vn