Tận mục xe tăng K63-85 lắp pháo "khủng" nhất của Hải quân Việt Nam

(Kiến Thức) - Với cỡ nòng lên tới 85mm, K63-85 là loại xe tăng có hỏa lực mạnh nhất nằm trong trang bị của lực lượng hải quân đánh bộ - Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay. 

 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
 • Tan muc xe tang K63-85 lap phao
Hoàng Lê