Tạp chí Mỹ: Việt Nam là một trong những quốc gia khao khát Su-34!

Tạp chí quân sự Military Watch đã nêu tên 6 quốc gia tiềm năng có thể sở hữu dòng chiến đấu cơ hạng nặng Su-34 hiện đại của Nga trong tương lai.

 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-2
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-3
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-4
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-5
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-6
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-7
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-8
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-9
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-10
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-11
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-12
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-13
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-14
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-15
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-16
 • Tap chi My: Viet Nam la mot trong nhung quoc gia khao khat Su-34!-Hinh-17
Thái Hòa