Tàu đổ bộ trực thăng Trung Quốc trang bị “radar bay” Ka-31 của Nga

Trực thăng Ka-31 là loại “radar bay” do Nga chế tạo, đã được triển khai trên tàu đổ bộ trực thăng mới nhất mang tên Quảng Tây của Trung Quốc.

 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-2
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-3
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-4
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-5
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-6
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-7
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-8
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-9
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-10
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-11
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-12
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-13
 • Tau do bo truc thang Trung Quoc trang bi “radar bay” Ka-31 cua Nga-Hinh-14
Tiến Minh