Tàu không số trong kháng chiến chống Mỹ hóa trang công phu ra sao

Để đảm bảo qua mắt được địch, tàu không số phải được đóng theo thiết kế đặc biệt, hóa trang dựa vào tình hình từng thời điểm và đặc biệt, thủy thủ đoàn cũng phải biến thành ngư dân thực thụ.

 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-2
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-3
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-4
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-5
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-6
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-7
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-8
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-9
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-10
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-11
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-12
 • Tau khong so trong khang chien chong My hoa trang cong phu ra sao-Hinh-13
Trần Trân