Tàu không số và những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống Mỹ

Những đoàn tàu không số đã đóng góp vai trò rất to lớn vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên những chiến công chói lọi này lại ít được biết tới, do nó là thông tin tuyệt mật suốt thời chiến tranh.

 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-2
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-3
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-4
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-5
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-6
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-7
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-8
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-9
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-10
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-11
 • Tau khong so va nhung chien cong hien hach trong khang chien chong My-Hinh-12
Trần Trân