Tàu ngầm Kilo của Việt Nam được nạp ngư lôi theo cách nào?

Khác với các tàu ngầm của do Mỹ thiết kế, tàu ngầm gốc Liên Xô/Nga lại có cách nạp ngư lôi từ chính cửa phóng, thay vừa đưa từ trên sống tàu xuống.

 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-2
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-3
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-4
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-5
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-6
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-7
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-8
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-9
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-10
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-11
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-12
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-13
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-14
 • Tau ngam Kilo cua Viet Nam duoc nap ngu loi theo cach nao?-Hinh-15
Trần Trân