'Tàu ngầm Nga' đâm hỏng sonar khinh hạm Anh chính là tàu của Anh

Sự thực việc "tàu ngầm Nga" đâm hỏng sonar của khinh hạm Anh khi bị truy đuổi mới đây đã được làm rõ, kết quả mang tới sự ngạc nhiên lớn.

 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-2
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-3
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-4
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-5
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-6
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-7
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-8
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-9
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-10
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-11
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-12
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-13
 • 'Tau ngam Nga' dam hong sonar khinh ham Anh chinh la tau cua Anh-Hinh-14
Theo Việt Dũng/ANTĐ