Tàu sân bay JS Izumo Nhật Bản bám sát hàng không mẫu hạm Trung Quốc

Trung Quốc vừa công bố hình ảnh tàu sân bay JS Izumo Nhật Bản theo sát nhóm tác chiến của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đang diễn tập ở Thái Bình Dương.

 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-2
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-3
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-4
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-5
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-6
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-7
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-8
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-9
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-10
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-11
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-12
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-13
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-14
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-15
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-16
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-17
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-18
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-19
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-20
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-21
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-22
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-23
 • Tau san bay JS Izumo Nhat Ban bam sat hang khong mau ham Trung Quoc-Hinh-24
Theo Việt Hùng/ANTĐ