Tàu tên lửa Sa'ar 6 Israel: Công - thủ toàn diện, nhỏ nhưng có võ

Google News

(Kiến Thức) - Tàu hộ tống tên lửa lớp Sa'ar 6 của Hải quân Israel, tuy lượng giãn nước không lớn, nhưng được trang bị những vũ khí và thiết bị hiện đại, khiến nhiều tàu chiến có lượng giãn nước lớn hơn nhiều vẫn phải "ngước nhìn".

 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-2
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-3
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-4
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-5
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-6
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-7
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-8
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-9
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-10
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-11
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-12
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-13
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-14
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-15
 • Tau ten lua Sa'ar 6 Israel: Cong - thu toan dien, nho nhung co vo-Hinh-16
Tiến Minh