Tàu tuần duyên John Midgett của Mỹ tháo vũ khí, sẵn sàng bàn giao cho Việt Nam

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Tàu tuần duyên John Midgett của lực lượng tuần duyên Mỹ đã được tiến hành tháo dỡ toàn bộ vũ khí trước khi được chuẩn bị bàn giao cho phía Việt Nam.

 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-2
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-3
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-4
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-5
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-6
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-7
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-8
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-9
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-10
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-11
 • Tau tuan duyen John Midgett cua My thao vu khi, san sang ban giao cho Viet Nam-Hinh-12