Tên lửa BrahMos sẽ giăng khắp Biển Đông khi Việt Nam, Philippines vào cuộc?

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Nếu các quốc gia trên khu vực Biển Đông trang bị tên lửa chống hạm Brahmos, sẽ lập thành thế trận tên lửa Brahmos dày đặc tại khu vực này và dường như Trung Quốc đang nỗ lực “ngáng đường” Ấn Độ xuất khẩu loại tên lửa nguy hiểm này sang Đông Nam Á.

 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-2
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-3
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-4
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-5
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-6
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-7
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-8
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-9
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-10
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-11
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-12
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-13
 • Ten lua BrahMos se giang khap Bien Dong khi Viet Nam, Philippines vao cuoc?-Hinh-14