Tên lửa chống tăng Kornet của Nga thể hiện ra sao tại Ukraine?

Google News

Tên lửa chống tăng có điều khiển Kornet của Nga hiện đã phá hủy tất cả các xe tăng hiện đại nhất của khối phương Tây, từ Challenger 2 của Anh, Leopard 2 của Đức, Abrams của Mỹ và Merkava IV của Israel.

 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-2
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-3
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-4
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-5
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-6
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-7
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-8
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-9
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-10
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-11
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-12
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-13
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-14
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-15
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-16
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-17
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-18
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-19
 • Ten lua chong tang Kornet cua Nga the hien ra sao tai Ukraine?-Hinh-20
Tiến Minh (theo Military Watch)