Tên lửa hành trình Kh-BD của Nga được đưa vào trực chiến?

Google News

Tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới của Nga Kh-BD, đang là loại vũ khí gây sự chú ý của giới quân sự phương Tây; vậy bao giờ loại tên lửa này bước vào chiến đấu thực tế?

 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-2
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-3
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-4
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-5
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-6
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-7
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-8
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-9
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-10
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-11
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-12
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-13
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-14
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-15
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-16
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-17
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-18
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-19
 • Ten lua hanh trinh Kh-BD cua Nga duoc dua vao truc chien?-Hinh-20
Tiến Minh (theo Military Watch, TASS)