Tên lửa Kh-22 ra đời từ năm 1958 vẫn "làm mưa làm gió" ở Ukraine

Dù có tuổi đời đã rất cao nhưng những tên lửa thời Liên Xô này vẫn có thể xuyên thủng hệ thống phòng không Ukraine và “làm mưa làm gió” trên chiến trường.

 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
 • Ten lua Kh-22 ra doi tu nam 1958 van
Lê Quang