Tên lửa Nga tiêu diệt toàn bộ quân đoàn tình nguyện Pháp ở Kharkov

Google News

Quân đội Nga phóng tên lửa, tiêu diệt toàn bộ quân đoàn tình nguyện Pháp ở Kharkov; trong khi đó, quân Nga tiến vào đầu cầu Krynky ở ven sông Dnieper.

 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-2
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-3
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-4
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-5
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-6
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-7
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-8
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-9
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-10
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-11
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-12
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-13
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-14
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-15
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-16
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-17
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-18
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-19
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-20
 • Ten lua Nga tieu diet toan bo quan doan tinh nguyen Phap o Kharkov-Hinh-21
Tiến Minh