Tên lửa Nga “xé toạc” tổ hợp phòng không IRIS-T của Ukraine

Google News

Đài chỉ huy và một bệ phóng trong hệ thống IRIS-T Ukraine được ghi nhận đã bị phá hủy sau cuộc tập kích bất ngờ bởi tên lửa Kh-35 của Quân đội Nga.

 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-2
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-3
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-4
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-5
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-6
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-7
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-8
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-9
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-10
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-11
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-12
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-13
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-14
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-15
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-16
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-17
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-18
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-19
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-20
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-21
 • Ten lua Nga “xe toac” to hop phong khong IRIS-T cua Ukraine-Hinh-22
Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô