Tên lửa phòng không Patriot có phải là thứ Ukraine cần?

Google News

Mỹ đang xem xét hỗ trợ hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng liệu loại vũ khí này có là “thuốc chữa bách bệnh” cho lực lượng phòng không Ukraine?

 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-2
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-3
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-4
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-5
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-6
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-7
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-8
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-9
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-10
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-11
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-12
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-13
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-14
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-15
 • Ten lua phong khong Patriot co phai la thu Ukraine can?-Hinh-16
Tiến Minh