Tên lửa phòng không SPYDER của Israel trong biên chế Việt Nam

Không phải là Nga như mọi khi, mà Israel đã được Việt Nam lựa chọn để trang bị cho quân đội loại vũ khí phòng không tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay, loại tên lửa đáp ứng mọi yêu cầu mà quân đội Việt Nam đang cần.

 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-2
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-3
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-4
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-5
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-6
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-7
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-8
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-9
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-10
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-11
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-12
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-13
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-14
 • Ten lua phong khong SPYDER cua Israel trong bien che Viet Nam-Hinh-15
Thái Hòa