Tên lửa R-77 trang bị trên MiG-29 có giúp thay đổi cục diện Syria?

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Nga quyết định cung cấp tên lửa không đối không mạnh nhất là R-77 cho phi đội chiến đấu cơ MiG-29 Syria. Việc không quân Syria có loại tên lửa cực mạnh này có thể thay đổi cục diện trên chiến trường.

 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-2
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-3
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-4
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-5
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-6
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-7
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-8
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-9
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-10
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-11
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-12
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-13
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-14
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-15
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-16
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-17
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-18
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-19
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-20
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-21
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-22
 • Ten lua R-77 trang bi tren MiG-29 co giup thay doi cuc dien Syria?-Hinh-23