Tên lửa “Sea Breaker” của Israel liệu có phù hợp với VIệt Nam

Công ty Rafael của Israel đã ra mắt hệ thống tên lửa hành trình dẫn đường chính xác thế hệ thứ năm, có tên “Sea Breaker (Kẻ phá hoại trên biển)”, có thể thực hiện các cuộc tấn công “phẫu thuật” với độ chính xác.

 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-2
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-3
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-4
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-5
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-6
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-7
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-8
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-9
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-10
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-11
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-12
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-13
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-14
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-15
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-16
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-17
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-18
 • Ten lua “Sea Breaker” cua Israel lieu co phu hop voi VIet Nam-Hinh-19
Tiến Minh