Tên lửa siêu thanh Trung Quốc có thể bắn trúng ô-tô đang chạy

Quân đội Trung Quốc đang đầu tư phát triển loại tên lửa siêu thanh mới, để trang bị cho máy bay chiến đấu, có thể bắn trúng ô-tô đang di chuyển.

 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-2
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-3
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-4
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-5
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-6
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-7
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-8
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-9
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-10
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-11
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-12
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-13
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-14
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-15
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-16
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-17
 • Ten lua sieu thanh Trung Quoc co the ban trung o-to dang chay-Hinh-18
Tiến Minh