Thái vừa nhận thêm 10 xe tăng VT4, Ukraine hết cơ hội?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Với việc tiếp tục mua thêm hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 từ Trung Quốc, cơ hội để Ukraine có thêm các hợp đồng T-84 với Quân đội Thái Lan đang gần như bằng "không".

  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?
  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?-Hinh-2
  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?-Hinh-3
  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?-Hinh-4
  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?-Hinh-5
  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?-Hinh-6
  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?-Hinh-7
  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?-Hinh-8
  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?-Hinh-9
  • Thai vua nhan them 10 xe tang VT4, Ukraine het co hoi?-Hinh-10