Tham vọng hiện đại hóa quân đội đáng học hỏi của Armenia

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Armenia đã theo đuổi một kế hoạch hiện đại hóa đầy tham vọng, khi trang bị những vũ khí hiện đại hơn, để đạt được lợi thế về khả năng tấn công cả mặt đất và trên không.

 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-2
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-3
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-4
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-5
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-6
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-7
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-8
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-9
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-10
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-11
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-12
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-13
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-14
 • Tham vong hien dai hoa quan doi dang hoc hoi cua Armenia-Hinh-15