Thiếu máy bay cảnh báo sớm tác động đến Không quân Nga thế nào?

Việc thiếu và yếu máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS) của Nga, được cho là có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Không quân Nga trên chiến trường Ukraine.

 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-2
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-3
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-4
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-5
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-6
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-7
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-8
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-9
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-10
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-11
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-12
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-13
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-14
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-15
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-16
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-17
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-18
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-19
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-20
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-21
 • Thieu may bay canh bao som tac dong den Khong quan Nga the nao?-Hinh-22
Tiến Minh