Thứ gì trong Thế chiến 1 đã thay đổi bộ mặt chiến tranh sau này?

Nếu trong Chiến tranh Thế giới thứ 1, máy bay chiến đấu lần đầu tiên xuất hiện trên không thì dưới mặt đất lại là những chiếc xe tăng. Những cỗ máy bọc thép trang bị súng máy và pháo này ngay khi xuất hiện được ví như những con quái vật trên chiến trường.

 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-2
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-3
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-4
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-5
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-6
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-7
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-8
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-9
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-10
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-11
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-12
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-13
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-14
 • Thu gi trong The chien 1 da thay doi bo mat chien tranh sau nay?-Hinh-15
PV