Thứ vũ khí vừa cản được Nga ở Ukraine, vừa răn đe được Trung Quốc!

Với việc xích lại như một đồng minh tự nhiên giữa Nga và Trung Quốc, khiến Mỹ và đồng minh phải giành và giữ ưu thế trên không, làm công cụ răn đe.

 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-2
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-3
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-4
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-5
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-6
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-7
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-8
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-9
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-10
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-11
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-12
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-13
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-14
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-15
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-16
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-17
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-18
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-19
 • Thu vu khi vua can duoc Nga o Ukraine, vua ran de duoc Trung Quoc!-Hinh-20
Tiến Minh