Tiêm kích F-35B nghìn tỷ có “đáng giá từng xu” như quảng cáo?

Google News

F-35 Lightning II là loại máy bay tiêm kích đa nhiệm thế hệ thứ 5, có thời gian phát triển và kinh phí lớn nhất thế giới; trong tương lai, F-35 sẽ là xương sống của cả 3 lực lượng hải, lục và không quân Mỹ.

 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-2
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-3
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-4
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-5
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-6
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-7
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-8
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-9
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-10
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-11
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-12
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-13
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-14
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-15
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-16
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-17
 • Tiem kich F-35B nghin ty co “dang gia tung xu” nhu quang cao?-Hinh-18
Lý Thùy (Tổng hợp)