Tiêm kích J-20 ở “chế độ quái thú” khủng cỡ nào?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - "Chế độ Quái thú" hay "Beast Mode" là thuật ngữ chỉ trạng thái chiến đấu với khả năng mang vũ khí lớn nhất của một tiêm kích, tuy nhiên để có sức mạnh hỏa lực khủng khiếp, chiếc tiêm kích cũng sẽ phải đánh đổi... 

  • Tiem kich J-20 o “che do quai thu” khung co nao?
  • Tiem kich J-20 o “che do quai thu” khung co nao?-Hinh-2
  • Tiem kich J-20 o “che do quai thu” khung co nao?-Hinh-3
  • Tiem kich J-20 o “che do quai thu” khung co nao?-Hinh-4
  • Tiem kich J-20 o “che do quai thu” khung co nao?-Hinh-5
  • Tiem kich J-20 o “che do quai thu” khung co nao?-Hinh-6
  • Tiem kich J-20 o “che do quai thu” khung co nao?-Hinh-7
  • Tiem kich J-20 o “che do quai thu” khung co nao?-Hinh-8
  • Tiem kich J-20 o “che do quai thu” khung co nao?-Hinh-9