Tiêm kích Rafale Ấn Độ có vượt qua sức mạnh của J-16 Trung Quốc?

Trong thời gian vừa qua, các chuyên gia quân sự của Trung Quốc đã thảo luận sôi nổi về việc tiêm kích Rafale của Ấn Độ, liệu có vượt qua sức mạnh vượt qua J-16 của Trung Quốc trong một cuộc không chiến trong tương lai?

 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-2
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-3
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-4
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-5
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-6
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-7
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-8
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-9
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-10
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-11
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-12
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-13
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-14
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-15
 • Tiem kich Rafale An Do co vuot qua suc manh cua J-16 Trung Quoc?-Hinh-16
Tiến Minh