Tiêm kích Tejas Mk2 có phải là tương lai của Không quân Ấn Độ?

Không quân Ấn Độ luôn muốn đưa tiêm kích Tesjas Mk2 thành "ngôi sao sáng" trong lực lượng, tuy nhiên thực tế điều này lại không hề dễ dàng một chút nào.

 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-2
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-3
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-4
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-5
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-6
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-7
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-8
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-9
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-10
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-11
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-12
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-13
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-14
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-15
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-16
 • Tiem kich Tejas Mk2 co phai la tuong lai cua Khong quan An Do?-Hinh-17
Tiến Minh