Tiếp tục mượn danh Liên Xô, Ukraine tự lừa dối mình đến bao giờ?

Ukraine mượn danh tiếng của Liên Xô để liên doanh cùng Arab Saudi phát triển tên lửa đạn đạo; dự án đã được 10 năm, tiền đầu tư đã nhiều, nhưng tương lai chưa rõ ràng.

 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-2
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-3
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-4
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-5
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-6
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-7
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-8
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-9
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-10
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-11
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-12
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-13
 • Tiep tuc muon danh Lien Xo, Ukraine tu lua doi minh den bao gio?-Hinh-14
Tiến Minh