Tiết kiệm USD, Mỹ tái sử dụng tên lửa đạn đạo cũ

(Kiến Thức) - Thay vì loại biên các tên lửa đạn đạo MGM-140 ATACMS đã hết niên hạn sử dụng thì Mỹ lại chi tiền tân trang lại cho với thêm hơn 10 năm sử dụng.

  • Tiet kiem USD, My tai su dung ten lua dan dao cu
  • Tiet kiem USD, My tai su dung ten lua dan dao cu-Hinh-2
  • Tiet kiem USD, My tai su dung ten lua dan dao cu-Hinh-3
  • Tiet kiem USD, My tai su dung ten lua dan dao cu-Hinh-4
  • Tiet kiem USD, My tai su dung ten lua dan dao cu-Hinh-5
  • Tiet kiem USD, My tai su dung ten lua dan dao cu-Hinh-6
  • Tiet kiem USD, My tai su dung ten lua dan dao cu-Hinh-7
  • Tiet kiem USD, My tai su dung ten lua dan dao cu-Hinh-8
Trà Khánh